Shazia Sarwar

Journalist, kommentator og redaktør

Norskpakistanske jenters privatliv

with 10 comments


Generaliseringens kunst besittes av tabloidavisa VG. » Norskpakistanske jenter lyver for å dra på kafé«, lyste det mot oss fra VG Nett. Jeg måtte si det åpenbare, dette er unntaket og ikke regelen. Livet har endret seg for norsk-pakistanske jenter. De når lenger både på utdannings- og karrierefeltet, og de besitter en frihet for eksempel jeg bare kunne dørmme om.

I min ungdom var leirskole, utenlandsreiser og utenlandsstudier uaktuelt. Spurte aldri, hadde heller ingen ønske om det, skjønte foreldrenes utgangspunkt og respekterte det. Jeg led ingen nød, selvom jeg ikke røyka, ei heller var forbruker av alkohol eller tilhenger av festing. Skjønt det ble noen heidundrandes jentefester i hjemmets trygge forvaring.

Men jenter som føler seg kneblet og så presset at de kjenner de ikke kan puste. De må vi ta på alvor. Og at en norskpakistansk jente skriver om saken i VG, skal vi ikke bruke mot henne. Don’t shoot the messenger! Hun gjør en viktig jobb, for dem det gjelder, er dette alvorlig. La oss holde oss for gode for å servere personkarakteristikker og illojalitetsstempler til journalisten. La «lynsjestemningen» overfor jenter som tør fortelle om sine liv ligge. Nå må ikke norsk-pakistanske gutter få vann på mølla og gå i samme fellen som VG. La generaliseringene ligge. Ikke se ditt snitt til å stemple og sverte norsk-pakistanske jenter. Skal du gifte deg med en jente fra Pakistan, så ikke bruk VG-artikkelen for å underbygge dine avgjørelser. Norsk-pakistanske jenter skal verdsettes og respekteres som individer, med rett til egne valg. Og selvsagt ansvarlig for konsekvenser av sine valg. Men vi skal ikke være så selvhøytidelige at vi skal peke på dem og hevde vår egen fortreffelighet.

Om fruktbarhet

Det frukttre som ikke bærer frukt

Klandres for å være  ufruktbart. Hvem

Undersøker jordbunnen

Den gren som brekker

Bebreides for å være råtten, men

Har det ikke ligget snø på den?

(av: B. Brecht. Oversatt av Y. Hammerlin)


La oss heve blikket og diskutere utfordringene med omhu og refleksjon.

Reklame

Written by Shazia Sarwar

09/03/2010 kl. 10:22 am

10 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dette var slett arbeid fra den norskpakistanske journalistens side, hvorfor skal man da ikke kunne kritisere vedkommende? Du impliserer, eller sier egentlig rett ut, at måten denne saken ble vinkelt på var lavmål, også sier du at journalisten som er delvis ansvarlig for det, er fritatt for kritikk?

  Jeg er ikke pakistaner, ei heller muslim. Men mener at den norskpakistanske journalisten kunne ha spart oss for dette skvipet, med tanke på måten man forsøker å melke denne «nyheten» på, fremfor og faktisk få bukt med problemet. Jeg lurer forresten på hvordan vedkommende har det selv hjemme. Hun skriver velvillig om at pakistnaske jenter ikke får gifte seg med nordmenn, og impliserer hvordan dette er bakstreversk (noe jeg er fullstendig enig i), men ville hun hatt den samme valgmuligheten selv? Og ville hun ha ønsket det selv?

  I all tilfelle, så bør ikke vedkommende være fritatt for kritikk. Dette minner litt om den gangen Kadafi Zaman pleide å bruke sitater fra desi.no for å gi oss andre innblikk i pakistaneres tankegang. Selv om Zaman nok visste godt nivået på debattene på den nettsiden, og sikkert også at de aller fleste der er faktisk mindreårige jente -og gutttunger. Virker som det går sport i å vinkle saker på mest mulig tåpelig måte for VG ansatte pakistanske journalister.

  Jamal

  12/03/2010 at 1:30 am

  • Du skal ikke kritisere vedkommende som person, slik jeg har sett mange har gjort. Det blir et lavmål! Men for all del, kritiser det journalistiske produktet, som er sensasjonspreget og misvisende fra ende til annen. Allerede i tittelen bommer jouranlisten. Så ja, kritiser i vei, men å dra den ned på hvordan Samaria Iqbal selv har det hjemme, er fullstendig irrelevant, og du går i fellen hvor man skal ta mannen og ikke ballen.

   saken i seg selv oppfyller de generelle krav til en nyhetsreportasje, den er de tabloide virkemidlene som er kritikkverdige. Det finnes vitterlig jenter som opplever dette og lever slik. Så løgn er det ikke, dog er det mangel på nyanser i den første og andre publiseringen i denne saken. Nyansene kom på dag fire og fem. Det er for slapt.

   Men det er ikke folk verdig å servere personkarakteristikker, det nemlig fører fokuset bort fra saken. Nemlig at rent journalistisk var saken for sensasjonspreget!

   Shazia Sarwar

   12/03/2010 at 8:35 am

   • Så det er greit for journalisten å synse og implisere hvordan pakistanske jenter flest har det hjemme, men hun selv skal ha seg frabedt den samme synsningen?

    Det hun presterer her, er jo å «drite i sitt eget reir», ved og komme med slike bombastiske overskrifter, og unyanserte reportasjer. Hvorfor skal man da ikke kun kritisere vedkommende?

    Poengterer nok en gang, er hverken pakistaner eller muslim. Så jeg har ingen personlig agenda når jeg uttaler meg om dette.

    Jeg syns at den norskpakistanske journalistens fremgangsmåte i denne saken, bør være under enhver kritikk. Og jeg syns det er bare rimelig at en som legger opp til synsning om andres privatliv, oppelver det til fulle selv også.

    Det er ingen som vil benekte at dette problemet ikke eksisterer, men det er måten journalisten bevisst forsøker å melke dette som nyhet, fremfor å ha et ønske om å få bukt med problemet, som gjør at journalisten har null troverdighet.

    Jeg syns det er meget relevant å vite hennes og familien hennes holdninger til «kan ikke ekte nordmenn» problematikken. Hun er tross alt del av det samme miljøet hun omtaler. Dette går ikke på henne som person, men heller hva artikkelforfatterene egentlig står for. Noe jeg syns er absolutt relevant. Spesielt når artikkelforfatterene bevisst legger opp til synsninger om norskapakistanske jenter flests privatliv, med sine unyanserte reportasjer.

    Jamal

    12/03/2010 at 9:42 am

 2. Det inntrykket folk flest sannsynligvis sitter igjen med etter å ha lest disse artiklene (spesielt tatt bombastiske overskfiter som «døden er bedre enn vanære» i betraktning) er: «se så bakstreverske de er!».

  Burde ikke en journalist med bakgrunn fra et miljø vite bedre enn å vinkle grums innad i miljøet som et bevis på hvor fullstendig bakstreversk miljøet er? Burde ikke vedkommende heller forsøke å være mer nyansert i sine reportasjer om miljøet? Da vedkommende faktisk kjenner miljøet bedre enn en som ikke har bakgrunn fra miljøet.

  Gikk journalisten bevisst inn for å gi oss dette intrykket? Burde ikke en reporter vite hvilket inntrykk folk flest vil sitte igjen med etter å ha lest vedkommendes reportasjer? Denne norskpakistanske journalistens fremgangsmåte bør være under enhver kritikk, og da må man kunne kritisere henne direkte, uten og måtte gå veien om VG og eller tabloidavisene. Det er hun som står for disse reportasjene, det er hun som er ansvarlig for at stigmaen mot pakistanere flest i Norge øker, fordi hun ikke makter å være mer nyansert i sine betraktninger av miljøet, hun utrolig nok selv er del av.

  Jamal

  12/03/2010 at 10:07 am

  • Det du sier er ganske foruroligende og symptomatisk. Mener du, with a straight face, at norsk-pakistanere ikke kan skrive om norskpakistanere? Altså at økonomer ikke skal skrive om økonomi, skuespiller om film, forskere om forskning, nordmenn om ski osv osv? Mener du altså at norsk-pakistanere bare skal skrive glad-saker om sitt eget miljø, ellers «driter de i sitt eget reir», som du så lite flatterende formulerer det?

   Dine standpunkter viser at du ikke klarer å skille mellom journalistikken og journalisten. Hennes bakgrunn diskvalifiserer henne ikke fra å skrive om sitt eget miljø. At du beskylder henne for å skape stigmaen osv osv….. viser jo at her operer du med «shoot the messenger»-prinsippen. Hva med å ta et oppgjør med problematikken, enn å henge deg opp i at journalisten skriver om det?

   Jeg kritiserer saken, fordi den er sensasjonspreget og generaliserende. Journalisten tyr til en rekke retoriske knep for å «selge» saken, og det er kritikkverdig. Men jeg er overhodet ikke interessert i journalisten som person. Jeg vurderer det journalistiske produktet. Jeg vil dog ikke være med på infantil og svertende personkarakteristikker.

   Når det gjelder sakens tabloide form er vi enige, men jeg vil ikke være med deg i et forsøk på å sverte Samaria Iqbal. Det er rett og slett under min verdighet.

   Shazia Sarwar

   12/03/2010 at 10:29 am

   • Nå forsøker du å tillegge meg meninger jeg aldri har uttrykt. Hvor har jeg sagt at norskpakistanske journalister ikke skal skrive om problemer innad i det norskpakistanske miljøet? I ditt iver etter å fremstå som mest mulig politiskkorrekt, så skal du undergrave mine synspunkter ved å tillegge meg meninger jeg ikke har uttrykt, og du snakker om infantil framferd? 🙂

    Det er jo nettopp «drite i sitt eget reir» hun gjør, når bevisst forsøker å gi oss andre inntrykk av at pakistanere flest er bakstreverske. Er ikke det inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest de to første artiklene i denne saken?

    Problematikken er ikke opp til meg å ta oppgjør med, da jeg ikke er fra det pakistanske/muslimske miljøet. Det er vel opptil dere pakistanere selv å ta oppgjør med denne problematikken. Jeg støtter ikke frihetsberøvelse av pakistanske jenter, ei heller støtter jeg mennesker som ikke lar sitt avkom ekte mennesker med annen nasjonal bakgrunn enn dem selv. Dette er noe jeg ikke trenger å uttrykke eksplisitt, det bør være underforstått.

    Hvilken svertende personkarakteristikker har jeg kommet med av denne journalisten? Jeg har kritisert vedkommendes arebidsmetoder. Eneste forskjellen er at jeg i motsetning til deg, velger å kalle en spade for en spade, uten å forsøke å unnskylde og frigjøre journalisten for sitt ansvar. Du er ganske så enig i at saken er sensasjonspreget, og dette er bevisst fra journalistens side, men likevel mener du at det er feil av meg å si det samme, fordi jeg i motsetning til deg ikke ønsker å frede vedkommende for kritikk?

    Hun legger bevisst opptil synsning om norskpakistanske jenters privatliv, bør ikke da man kunne synse om vedkommendes privatliv, eller er det slik at vi må forholde oss til andre moralske kodekser enn det journalistene gjør? Det var jo ikke under vedkommendes verdighet å vinkle saken slik hun har gjort, men det er under vår verdighet å kritisere hennes arbeidsmetoder?

    Man så jo klart og tydelig hva mange av journalistene i Norge egentlig står for under Faiza saken, uten at jeg trenger å utdype det.

    Forøvrig så har jeg ikke nevnt journalisten ved navn, da jeg ikke kjenner vedkommende, og har ingen interesse av å drive med svertekampanje mot vedkommende. Jeg bare syns det er merkelig hvordan en journalist som bevisst forsøker å skape intrykk av at miljøet hun er fra er bakstreversk ved å formidle nyheter i unyansert format, skal fritas for kritikk.

    Et enkelt spørsmål, har journalisten tråkket i salaten, ved og bevisst gi forsøke å gi oss intrykk av at pakistanere er bakstreverske, i sitt iver etter å skape sensasjonspregede overskrifter? Burde ikke vedkommende ha holdt seg for god til det?

    Jamal

    12/03/2010 at 11:16 am

 3. journalisten har tråkket i salaten, ja. Og hun skulle holdt seg for god for visse grep hun tok for å tabloidisere saken.

  Utover det står det andre jeg skriver ved lag. Det finnes diskusjon/debatt etikette. Vi går ikke inn på journlistens familiære forhold, vi er da vitterlig ikke Se&Hør. Dessuten, hvis vi er nødt til å gå på henne som person, forteller vi egentlig at vi har en dårlig sak, og må gå på skittkastings-nivået. Det trengs ikke i dette tilfellet. Saken kan fint analyseres og dømmes på egen hånd.

  Det at du ikke nevner journalisten med navn er da knakende likegyldig, hun har da byline på saken sin. Må gi litt kred til leserne, de ser nok hvem du snakker om.

  Sist, jeg kritiserer ikke deg som person eller dine utsagn. Jeg vil til livs personsjikane som gjerne kommer i kjølvannet av slike saker. Det er det jeg finner infantil og svertende. Det symptomatisk for folk som ikke har en god sak/argumentasjon.

  Shazia Sarwar

  12/03/2010 at 1:22 pm

 4. Dessuten, til syvende og sist er det redaktøren/desken som har ansvaret for utformingen. Og jeg kan vedde på at det er desken som har laget titlene. Det er prisen en må betale, om man jobber i en avis som VG. Seriøs problematikk forsvinner i sensasjonaliseringen.

  Shazia Sarwar

  12/03/2010 at 1:24 pm

 5. Syns bare synd på Shazia Sarwar og norsk pakistanske jenter.

  Ja, Norsk pakistanske gutter henter ordentlige jenter fra Pakistan. Hva er galt med dette?

  Stiller bare ett spørsmål til Shazia Sarwar og norsk pakistanske jenter?

  Hvis dere ikke er trofaste mot dine foreldre og lyver for å dra på cafe. Hvordan kan dere være trofaste mot mannen deres?

  Som en ung og høy utdannet norsk pakistansk gutt har jeg vel rett til å finne en ordentlig jente og ikke en bagatell.

  Syns bare at norsk pakistanske jenter ikke er gode nok for meg.

  Vi gutter gjør det vi vil og dere gjør det dere vil.

  Ikke bland gutter i slike idiotiske diskusjoner.

  Vi er vel uansett ikke interessert i private livet deres og har vel nok å ta vare på oss selv og skal hente prinsessen vår fra Pakistan en vakker dag.

  Det var min mening. Takk

  Amir Sohail

  03/05/2010 at 9:30 pm

 6. Nå kommer jeg ikke til å skrive eller følge med på denne diskusjonen uansett. Har sagt det jeg mener. Så kommentarene deres kommer ikke til meg. Ha det

  Amir Sohail

  03/05/2010 at 9:32 pm


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: