Shazia Sarwar

Journalist, kommentator og redaktør

hva sier loven?

with 7 comments


Norges Lover beskytter mer en retten til ytringer.

Bare en liten apropos til gårsdagens innlegg om karikaturer. Denne er ment for dem som forkynner at Ytringsfriheten er uinnskrenkelig. Dette sier Norges Lover:

Straffelovens §135a Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Straffelovens § 142: «Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder. Påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.»

I tillegg har vi «publiseringsregler» i Vær-Varsom Plakaten.

4. Publiseringsregler
4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

……

Reklame

Written by Shazia Sarwar

10/02/2010 kl. 8:16 am

7 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Synes du noen av punktene kan gjelde for Dagbladet?

  kjell arild

  10/02/2010 at 8:34 am

 2. Dette er veldig i grenseland. Jmfr. punkt 4.3. Viktig å huske at før db slo det opp, var det ingen sak. Så de har helt klart bidratt med sensasjonaliseringen.

  «Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer».

  Forøvrig er innlegget ment som innlegg i debatten om ytringsfrihetens hellighet.

  Shazia Sarwar

  10/02/2010 at 8:41 am

 3. Ytringsfrihet er en rett alle har. Det hellige er vel ikke nevnt i norsk lov i det hele tatt. Hva som er hellig variere fra menneske til menneske.

  kjell arild

  10/02/2010 at 10:35 am

 4. Straffelovens paragraf 142 (blasfemiparagrafen) som du henviser til er gammel. Den finnes ikke lenger. Det var nettopp etter den forrige karikaturstriden at Norge ikke hadde noen blasfemiparagraf lenger…

  Waqas Sarwar

  10/02/2010 at 2:53 pm

 5. Den viktigste er rasismeparagraften §135, Lovdata.no har fortsatt §142 med.
  http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html

  Shazia Sarwar

  10/02/2010 at 3:19 pm

 6. Waquas Sharwar har rett. Blasfemiparagrafen er en «sovende paragraf». Det kommer av at norsk rett har to kilder: Lovens bokstav og rettspraksis. Det er rimelig, fordi samfunnet endrer seg raskere enn man kan revidere lovene. Høyesteretts dommer har i praksis opphevet blasfemiparagrafen.
  Alle har rett til å kreve at den blir innført igjen.
  Men det vil garantert føre til at de som reiser kravet blir stemplet som religiøse mørkemenn, for da er de virkelig mørkemenn.

  At man har diktaturforkjempere som Trond Ali Lindstad i sine rekker gjør det ikke akkurat lettere. Den største tjenesten en muslim kan gjøre sine trosfeller i dag, er å ta offentlig avstand fra sånne som ham, og begrunne det slik at det blir lagt merke til.

  Jeg har lest shazias kronikk i Aftenposten i dag. Den inneholder mye fornuftig. Men du blander sammen to ting: Lov og folkeskikk.
  Ytringsfriheten er en juridisk størrelse, nedfelt i den norske grunnlovens paragraf 100.En sik lovbestemmelse legger grunnlaget for departementenes arbeid, for politi, rettsvesen og straffer. Hvis man skal ha juridiske begrensninger av ytringsfriheten er dette svært alvorlig, og det må begrunnes. Slike begrensninger er det mange av. De viktigste står i grunnloven.
  Rasisme (i praksis oppfordring til rasistisk vold) er en slik innskrenkning. Rasistiske uttalelser, som ikke oppfordrer til handling, blir derimot tillatt.
  Ytringsfriheten er regnet så viktig at man har valgt en vid tolkning. Det er fordi ytringsfriheten er så viktig for demokratiet.

  Ytringsfriheten er IKKE hellig. Den har en rasjonell, verdslig politisk begrunnelse. Å innskrenke ytringsfriheten gjennom en blasfemiparagraf (f.eks. ved å forby Muhammedkarikaturer) ville bli en for stor innskrenkning av demokratiet. muslimer og andre som føler seg krenket. må heller ta oppgaven med å komme med motargumenter.
  Så har vi den andre størrelsen: folkeskikk og sunt vett. Dette er etikk, og ikke jus. Vær Varsom-plakaten er en del av dette. På etikkens område har vi verken politi eller straff. Vi har bare hverandre, og vår dialog (også i form av demonstrasjoner.) Her er det ingen tvil om at de mange pressefolka som har publisert karikaturene, har opptrådt fornærmende. Det har de lov til, og det skal de ha lov til. Men det må være lov å si at de ikke alltid har opptrådt klokt. Det er også lov å si at man er fornærmet, og at dialogen blir vanskeligere av dette. Men slike innlegg (som dagens kronikk) handler ikke om ytringsfrihet, de handler om etikk!
  Det er bare tull at muslimer ikke får komme til i mediene. De har bare ikke prøvd. Hvis de skriver slike kronikker som den i dag, kommer muslimer, hinduer og buddhister til orde på dagen. Jeg vet at Aftenposten verker etter å få flere innlegg. Men det er altfor mange innvandrere som ikke vet hvordan man gjør dette, eller er for dårlige i norsk, eller er for late, eller koser seg med å føle seg som ofre, selv om de lever i et av verdens frieste land som til og med støtter alle kirkesamfunn og foreninger økonomisk.
  Derfor: Kom på banen, skriv og delta!
  Jeg har skrevet noen artikler om dette, som ligger på min hjemmeside:
  http://home.hio.no/~magneli/

  Der står det en artikkel om ytringsfrihet og karikaturtegningene (trykt i Klassekampen). og et lite kurs i hvordan man skriver kronikker og fagartikler.
  jeg har lagt ut dette for at de som føler seg usikre kan få gratis hjelp.

  Slutt å sutre, demonstrer gjerne (fredelig), men husk at i et demokrati hjelper det ikke å mure seg inne i sin egen lille menighet. Kom ut, og delta i debatten!!!!!

  Magne Lindholm

  12/02/2010 at 10:26 am

 7. At man har diktaturforkjempere som Trond Ali Lindstad i sine rekker gjør det ikke akkurat lettere. Den største tjenesten en muslim kan gjøre sine trosfeller i dag, er å ta offentlig avstand fra sånne som ham, og begrunne det slik at det blir lagt merke til.

  «I sine rekker»? landets nærmere 100 000 muslimer skal ikke være pålagt å ta avstand hver gang en enkeltperson kommer med personlige meninger i riksdekkende media? Når det er sagt, de flest muslimer tar avstand. Slik jeg også gjør i min blogg. Skal muslimer i tillegg gå i tog, lage underskrifskampanje, ta avstand på jobb og skole eller skrive innlegg osv.? Og når har man tatt avstand nok?

  Jeg har lest shazias kronikk i Aftenposten i dag. Den inneholder mye fornuftig. Men du blander sammen to ting: Lov og folkeskikk.
  Ytringsfriheten er en juridisk størrelse, nedfelt i den norske grunnlovens paragraf 100.En sik lovbestemmelse legger grunnlaget for departementenes arbeid, for politi, rettsvesen og straffer. Hvis man skal ha juridiske begrensninger av ytringsfriheten er dette svært alvorlig, og det må begrunnes. Slike begrensninger er det mange av. De viktigste står i grunnloven.
  Rasisme (i praksis oppfordring til rasistisk vold) er en slik innskrenkning. Rasistiske uttalelser, som ikke oppfordrer til handling, blir derimot tillatt.
  Ytringsfriheten er regnet så viktig at man har valgt en vid tolkning. Det er fordi ytringsfriheten er så viktig for demokratiet.

  Ytringsfriheten er IKKE hellig. Den har en rasjonell, verdslig politisk begrunnelse. Å innskrenke ytringsfriheten gjennom en blasfemiparagraf (f.eks. ved å forby Muhammedkarikaturer) ville bli en for stor innskrenkning av demokratiet. muslimer og andre som føler seg krenket. må heller ta oppgaven med å komme med motargumenter.

  Jeg har aldri snakket om gjeninnføring av blasfemiloven. Jeg bare gjenga paragrafer som regulerer ytringsfriheten. Derfor hellig sto som «hellig» i min kronikk. For mange er ytringsfriheten «hellig», altså urørlig. Men ytringsfriheten er ikke absolutt i Norge. Jeg er ingen jurist, så jeg skal ikke kommentere dine utsagn om at bare ytringer som fører/oppmuntrer til vold dekkes av rasisme-paragrafen

  Så har vi den andre størrelsen: folkeskikk og sunt vett. Dette er etikk, og ikke jus. Vær Varsom-plakaten er en del av dette. På etikkens område har vi verken politi eller straff. Vi har bare hverandre, og vår dialog (også i form av demonstrasjoner.) Her er det ingen tvil om at de mange pressefolka som har publisert karikaturene, har opptrådt fornærmende. Det har de lov til, og det skal de ha lov til. Men det må være lov å si at de ikke alltid har opptrådt klokt. Det er også lov å si at man er fornærmet, og at dialogen blir vanskeligere av dette. Men slike innlegg (som dagens kronikk) handler ikke om ytringsfrihet, de handler om etikk!

  Noe jeg vitterlig også nevner i kronikken min!!

  Det er bare tull at muslimer ikke får komme til i mediene. De har bare ikke prøvd. Hvis de skriver slike kronikker som den i dag, kommer muslimer, hinduer og buddhister til orde på dagen. Jeg vet at Aftenposten verker etter å få flere innlegg. Men det er altfor mange innvandrere som ikke vet hvordan man gjør dette, eller er for dårlige i norsk, eller er for late, eller koser seg med å føle seg som ofre, selv om de lever i et av verdens frieste land som til og med støtter alle kirkesamfunn og foreninger økonomisk.
  Derfor: Kom på banen, skriv og delta!
  Jeg har skrevet noen artikler om dette, som ligger på min hjemmeside:
  http://home.hio.no/~magneli/

  Der står det en artikkel om ytringsfrihet og karikaturtegningene (trykt i Klassekampen). og et lite kurs i hvordan man skriver kronikker og fagartikler.
  jeg har lagt ut dette for at de som føler seg usikre kan få gratis hjelp.

  Slutt å sutre, demonstrer gjerne (fredelig), men husk at i et demokrati hjelper det ikke å mure seg inne i sin egen lille menighet. Kom ut, og delta i debatten!!!!!

  Du skriver noe om folkeskikk…. javisst har det med folkeskikk å gjøre. Det er hele poenget mitt. Jeg har også forsvart dagbladets rett til publisering av grisebildet. Jeg forsvarer den redaksjonelle friheten, selvsagt. Jeg setter bare spm. tegn ved publisering av slike sjikanøse bilder. Hva oppnår man, hva er hensikten? Ingen er tjent på økt polarisering, her spiller medier en aktiv rolle.

  En kinaputt gikk av under demo på fredag. Overskriften på nettavisen «en bombelignende gjenstand er avfyrt).

  Shazia Sarwar

  14/02/2010 at 7:18 pm


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: